Gebruikersovereenkomst

Onderstaande gebruikersovereenkomst met bijbehorende voorwaarden vormen een

overeenkomst waaraan gebruikers zich verbinden als zij accepteren gebruik te maken van

de diensten van YourAppic. De diensten benoemd in deze gebruiksvoorwaarden zijn

ontwikkeld door Peakfijn BV en worden beheerd door YourAppic BV.

Volledige identiteit van YourAppic bv; Vestigingsadres; Brouwersgracht 153,

1015 GG Amsterdam. Telefoonnummer; +31654157638. Bereikbaarheid; Van Maandag tot

Vrijdag tijdens kantooruren tussen 9.00 en 17.00 uur. E-mail; Contact@yourAppic.com

IBAN: NL69KNAB0766234061, BICL KNABNL2H. KvK-nummer: 64349594.

Btw-identificatienummer: NL8556.27.505B.o1

 

Voorwaarden om een YourAppic abonnement te kopen

Als je via de Website een abonnement wilt kopen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

  1. je bent 18 jaar of ouder of toestemming hebben van een voogd en als je namens een

bedrijf bestelt ben je bevoegd om namens dat bedrijf contracten aan te gaan;

  1. je bent een eindgebruiker en niet van plan om het (de) product(en) door te

verkopen; en

  1. je garandeert dat de informatie die je in de bestelling aan YourAppic verstrekt

correct en volledig is.

 

YourAppic diensten

– YourAppic dienst bestaat uit zenden van opdrachten via de YourAppic App, het aanbieden

van een digitale tijdlijn, het mogelijk maken van het exporteren van de digitale tijdlijn en het

delen van de tijdlijn. YourAppic is los van de 14 (veertien) dagen proefperiode niet zonder

betaling te gebruiken. Dit geldt ook voor de persoon waarmee de betalende gebruiker de

tijdlijn deelt. Yourappic diensten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik.

– Gebruikers van YourAppic hebben toegang tot hun eigen tijdlijn middels de YourAppic App

of via de my.yourappic.com omgeving zolang zij een actief abonnement hebben.

 

Prijzen en betalingen

– Gebruikers hebben toegang tot de diensten van YourAppic in ruil voor betaling van het

vastgestelde bedrag aan abonnementsgeld.

– Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan de abonnementstermijn geïncasseerd

gedurende een onbepaalde periode, totdat de gebruiker het abonnement opzegt.

– De abonnementstermijn bedraagt 30 dagen.

– Alle prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen worden uitgevoerd via creditcard of

bankrekening, of via een andere betalingswijze waarmee YourAppic akkoord gaat.

– Het afsluiten van een abonnement op YourAppic diensten verloopt via de websites van

YourAppic.

– Prijzen zijn exclusief eventuele kosten voor gegevensverkeer die de mobiele provider de

klant oplegt, overeenkomstig het contract met de provider.

 

Wettelijke bedenktijd

– De gebruiker heeft het recht om terug te komen op het abonnement dat hij heeft

afgesloten binnen de wettelijke bedenktijd. Het recht om het abonnement op YourAppic

zonder opgaaf van reden te beëindigen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht is

van toepassing tot 14 dagen na de registratie van het abonnement en mits de gebruiker

binnen die periode geen gebruik heeft gemaakt van het abonnement.

– Als de gebruiker wil afzien van zijn aankoop, kan hij dit YourAppic laten weten door binnen

de hiervoor vastgestelde termijn naar my.yourappic.nl te gaan, persoonlijke instellingen en

vervolgens te klikken op de knop abonnement opzeggen of door een mail te sturen naar

contact@yourappic.nl

– Als het abonnementsgeld onjuist of onterecht in rekening is gebracht bij de klant, krijgt

diezelfde klant binnen 30 dagen zijn geld terug.

 

Abonnement

– Een abonnement kan afgesloten worden via de website van YourAppic. Bij het verzilveren

van een voucher zal YourAppic na het verbruik van het totale voucher tegoed de gebruiker

zien als een betalende abonnee. Indien de gebruiker van de voucher geen abonnement van

YourAppic dient te hebben na het verbruiken van het voucher tegoed, dient de gebruiker

het abonnement op te zeggen via de website van YourAppic.

– Het opgegeven e-mailadres van leden moet correct en actief zijn. De e-mail die YourAppic

naar dit adres stuurt ter verificatie en activering van het abonnement, moet binnen 3 dagen

na verzending aangekomen zijn.

– YourAppic verplicht zich om binnen 7 werkdagen, en uiterlijk voor aanvang van de

volgende periode, een bevestiging van het abonnement naar het e-mailadres te sturen.

 

OPZEGGEN

– Het opzeggen van het abonnement kan uitsluitend via de website van YourAppic. Ga naar

www.my.yourappic.com en log in om het abonnement op te zeggen. Ga naar ‘Mijn account,

klik op de knop ‘Abonnement Beheren’ en kies ‘Abonnement opzeggen’.

– De opzegging moet UITERLIJK de dag voordat het abonnement vernieuwd wordt,

uitgevoerd worden, anders wordt het abonnement automatisch vernieuwd met een

volgende periode.

 

Vouchers

-Wanneer je een voucher verzilverd zijn is ook deze gebruikersovereenkomst met de

bijbehorende voorwaarden van toepassing.

– Op de voucher staat vermeld in welke periode deze verzilverd kan worden. Als u al een

YourAppic account heeft dan zullen de maanden die horen bij de unieke vouchercode

opgeteld worden bij u huidige abonnement en staakt YourAppic de betaling totdat de

maanden van de voucher zijn verbruikt. Als de maanden zijn verbruikt van de voucher heeft

YourAppic het recht om het abonnement in te laten gaan als bij een regulier account.

 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN YOURAPPIC

– Persoonsgegevens worden overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en bepalingen

behandeld en opgeslagen.

– YourAppic behoudt zich het recht voor om prijzen en voorwaardes te wijzigen. Gewijzigde

prijzen en voorwaardes worden medegedeeld via e-mail. Wijzigingen van voorwaarden zijn

van toepassing vanaf de eerstvolgende aankoop of abonnementstermijn.

– YourAppic heeft het recht om met leden te communiceren via post, telefoon, sms, mms,

social media of e-mail met betrekking tot uitnodigingen, gewijzigde voorwaarden of overige

zaken betreffende diensten van YourAppic.

– YourAppic is niet aansprakelijk voor eventuele storingen in het mobiele netwerk.

– De diensten van YourAppic zijn 24u per dag, zeven dagen per week bereikbaar. YourAppic

kan echter geen garantie geven dat de geleverde diensten altijd zonder fouten en

onderbrekingen functioneren. Als er gebreken of onderbrekingen optreden in de dienst,

biedt YourAppic de mogelijkheid deze te verhelpen zonder dat dit invloed heeft op de

overeenkomst. YourAppic heeft ook het recht om, binnen de grenzen van de redelijkheid, de

diensten te onderbreken voor bijvoorbeeld upgrades of servicewerkzaamheden.

– YourAppic heeft het recht om zijn rechten of verplichtingen volledig of gedeeltelijk,

overeenkomstig deze voorwaarde, over te dragen.

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

– De gebruiker gebruikt de diensten uitsluitend voor privédoeleinden.

– De gebruiker mag op geen enkele manier de opdrachten die YourAppic stuurt, genaamt

specifieke Appic Moments, verspreiden door bijvoorbeeld alle opdrachten te kopiëren en

online te zetten of te delen met derde zie geen abonnement hebben van YourAppic.

– De gebruiker verklaart dat hij niet, volledig of gedeeltelijk, de opdrachten zal kopiëren, ook

niet voor eigen gebruik.

– De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat zijn registratiegegevens bij YourAppic,

waaronder zijn e-mailadres en bankgegevens correct en up-to-date zijn.

– De gebruiker is verplicht zijn e-mailadres bij YourAppic te wijzigen als zijn actieve

e-mailadres vervangen wordt.

– De gebruiker heeft niet het recht om zonder schriftelijke toestemming van YourAppic zijn

rechten of verplichtingen beschreven in deze voorwaarden over te dragen.

– Data die een gebruiker van upload zijn en blijven te allen tijde van deze gebruiker.

Daarnaast is de gebruiker zelf verantwoordelijk dat er geen teksten, foto’s en/of

afbeeldingen worden gebruikt waarvan de inhoud kwetsend, beledigend, illegaal,

bedreigend, racistisch of op andere wijze niet correct zijn.

 

OVERMACHT

– YourAppic is niet verplicht tot vergoeding of tot welke andere verplichtingen dan ook

indien bij de gebruiker een defect veroorzaakt is waarvan YourAppic kan aantonen dat daar

omstandigheden aan ten grondslag liggen waarop YourAppic geen invloed heeft, of die niet

door YourAppic vermeden of overwonnen konden worden.

 

CONTRACTBREUK

– YourAppic heeft het recht de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang op

te zeggen, indien vermoed wordt dat de gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen

beschreven in deze overeenkomst.

– Meningsverschillen tussen YourAppic en de gebruiker zullen partijen eerst trachten op te

lossen conform de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst.

– Indien partijen in geval van een geschil niet tot overeenstemming kunnen komen, zal het

geschil in eerste instantie worden voorgelegd aan een Geschillencommissie. Indien dit geen

uitkomst biedt zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

– Gebruikers kunnen YourAppic geen andere consequenties opleggen dan die voortkomen

uit de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst, tenzij door tussenkomst van de wet.

Amsterdam, Mei 2018

YourAppic bv